Benny Rosenqvist
Reading
På en reading berättar Benny för Dig både det som Du varit med om i Ditt liv, som händelser från Din barndom och senare, men också om vad Ditt liv kommer att bjuda på Dig i framtiden. Han förklarar sammanhangen och ger Dig en förståelse för varför saker och ting blivit som de blivit, eller varför de kommer att ske.

Det handlar om Dina relationer till andra, inte minst kärleken, om Din arbetssituation, Din bostad och de livsval Du kommer att ställas inför.

Benny beättar om Dina eventuella barn, och deras framtid.

Du får möjlighet att ställa frågor.

Du kan träffa Benny för readings i Stockholm, Göteborg och Malmö. Tidbokningen är måndagar mellan kl 18.40 och 20.15 på telefonnummer 040 786 12.